اینستاگرام تب دنبال کردن را حذف کرد !!

حذف تب following از اینستاگرام
اینستاگرام به تازگی تب دنبال کردن یا این که Following را از برنامه خویش حذف نموده است .

تب دنبال کردن خصوصیت بود که در صفحه کار ها ( Activity ) وجود داشت و به یوزرها این قابلیت را میداد تا کار های فالوورهایشان را تماشا نمایند .

و همینطور یوزرها میتوانستند کسانی را که اخیرا بوسیله دنبال کنندگان خودشان دنبال شده بودند را تماشا نمایند .

در حالا حاظر دیگر این خصوصیت نیست بدین ادله که اینستاگرام آن را از برنامه خویش منزه نموده است .

این خصوصیت از سال ۲۰۱۱ ساخت شد

طبق گفته مدیریت اینستاگرام :

این خصوصیت بدین برهان حذف شد که از آن استقبال متعددی نشد و چه بسا یوزرها درخصوص کاربرد آن چیزی نمیدانستند .

نکته ای که موجود است این است که‌این تغییر و تحول سمت سرور بوده , بدین معنا که خیلی از یوزرها فکر می کنند در حالتی که برنامه را آپ دیت نکنند می‌توانند این خصوصیت را نگه دارا هستند در حالی که اینگونه نیست .

Read More