گوگل با کنسول جستجوی کهن خداحافظی می نماید

ترک کنسول جستجوی کهن بوسیله گوگل
گوگل اظهار کرد که به طور رسمی در هم اکنون ترک کنسول جستجوی دیرین است و کاربرانی که سعی بر به کارگیری از آن را دارا هستند , در کنسول تازه به صفحه های مرتبط با آن ابزار در کنسول کهن سوق دهی ( ریدایرکت ) می گردند .

از آنجایی که هنوز جایگذینی برای تمام ابزارهای آن در کنسول تازه نیست گوگل تصمیم گرفته تا‌زمانیکه این ابزارها جایگذین شوند , بشود از آن‌ها در کنسول دیر باز بهره برد .

ابزارهایی که هنوز جایگذین نشده اند :

ابزار حذف URL ها
گزارش آمار خزیدن
ابزار آزمایش Robots . txt
ابزار پارامترهای URL
انگیزه گذاری های دربین المللی
پر رنگ کردن اطلاعات ( Highlighter )
گزارش پیامها
پیکربندی میزان خزیدن
پیکربندی پست الکرونیکی
ابزارهای اینترنت
گوگل به عمل خویش در ساختن ابزارها و گزارش ها در کنسول جستجوی تازه ادامه می‌دهد , با این وجود گوگل اظهار داشت که یوزرها نباید توقع داشته باشند که تمام ابزارها با‌گاز به کنسول نو منتقل شوند .

Read More