به کار گیری از نشانه گذاری در محتوا

بروزرسانی نو گوگل
در آپ تو دیت نو گوگل که مرتبط با راهبرد های استعمال از داده های ساختار یافته است , معلوم شده‌است که چه مواقعی را می بایست در زمینه‌ی ساختار اطلاعات در حیث داشت .

ساختار اطلاعات در واقع یک جور علامت گذاری است تا گوگل متوجه شود که یک بخش از محتوا به چه صورت تولید شده و چه ساختاری داراست .

پیرو خلاصه ای از آنچه درین بروزرسانی پیش آمده را توضیح می ‌دهم

داده ها مرتبط با بخش خلاصه یا این که مقدمه محتوا را علامت گذاری نکنید .
از تصاویر منحصربه شخص برای هر بخش به کار گیری نمایید و از یک تصویر واحد در یک‌سری تراز یا این که محتوا به کار گیری نکنید .
تصاویر می بایست قابل تماشا و مربوط به محتوای شما باشند و همینطور باصرفه شده باشند
با دقت به راهبرد های بروزشده , تنها از یک مثال نماد گذاری در هر محتوا به کار گیری فرمائید .

Read More