گزارشات سرعت وب سایت در کنسول گوگل اضافه شد

گوگل با اعتنا به گزارشات قانونی که در ماه های پیشین مبتنی بر افزودن این خصوصیت ( سرعت تارنما ) در کنسول خبر داده بود , آن را عملی کرد .

اینک گزارشات سرعت وبسایت برای هر دو دستگاه گوشی و دستکتاپ در کنسول گوگل موجود هست

این خصوصیت اطلاعات را از گزارشات تجربه کاربری کروم استخراج می نماید و آدس صفحه های را به صورت خودکار در مدل های پرسرعت , میانگین , نماید قرار می‌دهد .

وقتی که مشکلات یا این که گزارشاتی درین ابزار شناسایی شد , میتوان برای کسب داده ها بیشتر و همینطور پند برای باصرفه کردن آن ورقه روی آن ها کلیک کرد , که در آن صورت این ابزار شما‌را به برگه Speed Insights گوگل جهت دهی می‌نماید .

علاوه بر این‌که می‌توانید صفحه ها نماید و میانگین را برسی نمائید , می‌توانید صفحه ها سرعت بالا را نیز کلیک نمایید و برسی فرمائید تا از تلاش آنان با خبر گردید .

گوگل توصیه مینماید از این ابزار برای ردیابی و رفع مشکلات تجربه کاربری استعمال فرمائید و پیشنهاد می کند وقتی که زمینه را برطرف کردید مجدد به گزارشات برگردید تا مشاهده کنید آیا حقیقتا پیشرفتی در تلاش تجربه کاربری پیش آمده است یا این که خیر

طبق گفته گوگل :

این گزارشات اکنون آزمایشی است , به‌این معنا که با گذشت زمان تصحیح و بهبود پیدا مینماید , البته با این وجود برخلاف آزمایشهای معمولی گوگل این خصوصیت برای کلیه نشر داده شده و قابل استعمال است .

Read More