پادکست های صوتی در نتایج گوگل قرار گرفتند !!

فعلا شما می توانید پادکست های صوتی خویش را در نتیجه ها کاوش بازدید و گوش نمائید .

در سال های قبل قابلیت و امکان بازدید پادکست ها در حاصل کاوش وجود نداشت که به خاطر ساختار پادکستها بود .

در حقیقت گوگل نمیتوانست محتوای پادکست ها را فهم و ترجمه نماید , ولی در درحال حاضر حاظر این قابلیت موجود هست و گوگل می‌توانید لغت ها باطن پادکست ها را فهم و شعور نماید و در حاصل کاوش نمایش دهد .

همین مورد سبب میشود تا پادکست ها از اهمیت ویژه ای برخوردار شوند و در درجه بندی تاثیر گذار باشند .

در ذیل یک مثال از حاصل کاوش را می‌توانید ملاحظه کنید :

بدین ترتیب پیشنهاد می شود در کنار دیگر محتواهای خویش از پادکست ها نیز استعمال فرمایید تا موتورهای کاوش مرتبه بهتری به تارنما شما بدهند .

Read More