در سال ۲۰۲۰ از لینکهای مطلق استفاده کنیم یا این که نسبی ؟

لینکهای مطلق یا این که نسبی ؟
سخنگوی گوگل به تازگی اظهار داشت که در بیشتر موردها خیلی مهم نیست که برای پیوند دهی صفحه های داخلی از لینک و پیوند های مطلق به کارگیری می‌کنیم یا این که لینکهای نسبی

این زمینه که جدیدا در جامعه وبمستران گوگل مطرح شد , سوالاتی را به همراه داشت که با نیز آن‌ها را برسی می‌کنیم .

سوال : به حیث شما در حین انجام لینک و پیوند سازی داخلی خوب تر است از نشانی های مطلق استعمال شود یا این که نشانی های نسبی ؟

جواب : در جواب , لیوان مولر دو نمایش متعدد را اعلام‌کرد که معلوم می نماید آیا لینکهای مطلق و نسبی اصلی می باشند یا این که خیر !؟

سناریوی نخستین : ساختار وبسایت خوب

سایتی را در لحاظ بگیرید که از ساختار جامعی شامل است , بدین مفهوم که به صورت درست پیوند دهی Canonical را اجرا کرده و یک دامنه اثبات و یکنواخت داراست . در این باره مهم نیست که از نشانی های مطلق استعمال می‌کند یا این که از نشانی های نسبی .

سناریوی دوم : ساختار تارنما ناقص

در شرایطی که یک وبسایت به صورت بنیادی ساختار صحت نداشته باشد ( ولی اینگونه سایتها خیلی کم میباشند ) ممکن است استعمال از نشانی های مطلق برای آنان کارساز باشد به این دلیل که با نشانی های مطلق , گوگل می‌تواند شیوه رجوع به صفحه ها قبل یا این که برگه اساسی را پیدا نماید .

اگر نمیتوانید از نشانی های مطلق استعمال نمائید , می‌توانید با به کار گیری از تگ “ rel= ” canonical به گوگل یاری فرمایید تا نشانی های مطلق را پیدا نماید .

لینک و پیوند دهی مطلق چه چیزی است ؟
در لینک و پیوند دهی مطلق نشانی تارنما و مسیر بی نقص پیوند متبوع قرار می گیرد . به نمونه ذیل اعتنا نمایید . https : //yourdomain . com/category/post/new

پیوند دهی نسبی چیست؟
در لینک و پیوند دهی نسبی فقط مسیر پیوند متبوع قرار می گیرد . به نمونه پایین دقت فرمایید . . . /category/post/new

Read More