تاثیر آپدیت جدید گوگل بر روی لینکهای نوفالو چه است ؟

پیوند های نوفالو
در آخرها سال ۲۰۱۹ گوگل از ۲ آپ دیت نو خبر اعطا کرد که اولی آپ دیت آن مرتبط با شیوه برخورد گوگل با لینک و پیوند های نوفالو و تاثیر آن روی درجه بندی سایتها بود که اتفاق افتاد .

دو‌مین آپدیت که بر روی طرز خزیدن و ایندکس شدن پیوند های نوفالو تاثیر می گذارد قرار است که در مورخ ۱ مارس ۲۰۲۰ منتشر شود .

تاثیر آپدیت تازه بر روی پیوند های نوفالو چه است ؟
این تغییر بر روی طریق خزیدن و ایندکس شدن لینک و پیوند های نوفالو تاثیر خواهد داشت .

گوگل تا قبل از این با لینکهای نوفالو تحت عنوان یک راهنما اخلاق و رفتار می کرد اما برای خزیدن و ایندکس شدن آن‌ها‌را نادیده میگرفت .

ولی در آپ دیت جدیدی که در ۱ مارس ۲۰۲۰ انجام میشود , گوگل علاوه بر این که لینکهای نوفالو را تحت عنوان یک راهنما در حیث می گیرد , فعالیت خزیدن و ایندکس شدن را نیز روی آن ها انجام می دهد .

اعلامیه قانونی گوگل :

از ۱ مارس ۲۰۲۰ لینکهای نوفالو خزیده و ایندکس می گردند .

در پیشین از لینکهای نوفالو برای چه منظوری استعمال می شد ؟
صاحبان سایت ها و یا این که وب لاگ ها برای پرهیز از خزیدن و ایندکس کردن پیوند های فرنگی به طور معمول آنان‌را به صورت نوفالو قرار میدادند که در واقع این مدل روش لینک و پیوند دهی به هیچ عنوان عالی فقدان , به این دلیل که روشهای بهتری را میتوانستند برای این مراد به کارگیری نمایند .

آیا این به روز بر روی سکو بندی سایتها تاثیر می گذارد ؟
پیش گویی تاثیر این آپ تو دیت جهت خزیدن و ایندکس کردن لینکهای نوفالو عمل دشواری است , این مورد تماما به صفحاتی که گوگل برای خزیدن و ایندکس شدن گزینش می‌نماید مربوط است .

گوگل ممکن است شرایطی را برای این‌که چه صفحاتی را ایندکس نماید و چه صفحاتی را نادیده بگیرد تهیه و تنظیم نماید , به دور از ذهن نیست اگرکه گوگل تصمیم بگیرد صفحه های کم کیفیت را ایندکس نکند .

Read More