کنسول جستجوی گوگل یک جور گزارش تازه اضافه می‌کند

گزارش نو در کنسول گوگل
گوگل یک گونه گزارش نو در نصیب داده های ساختار یافته ( Structured data ) خویش بیش تر نموده است .

اینک یک دسته گزارش منحصر با اسم ( Datasets ) تحت عنوان یک داده ساختار یافته در کنسول جستجوی گوگل موجود هست .

کسانی که از داده های ساختار یافته در وبسایت خویش استعمال کرده اند , می‌توانند این جور گزارشات را در نصیب ( Enhancements ) پیدا نمایند .

گوگل سال قبل موتور جستجوی جدیدی را معرفی کرد که صرفا داده های Datasets و یا این که به عبارتی ساختار یافته را برای هدف ها تحقیقاتی خویش در برمیگیرد .

در فیض برای نمایش محتوا در‌این موتور کاوش , صاحبان وبسایت بایستی از داده های ساختار یافته به کارگیری نمایند .

در‌صورتی‌که از این دسته اطلاعات در تارنما خویش به کار گیری نمی کنید , نمیتوانید این گزارشات را در کنسول جستجوی گوگل ملاحظه کنید .

گروه داده های ساختار یافته چیست؟
از این جور داده برای امداد به گوگل جهت شناسایی یک گروه داده استعمال میشود و آن گاه اطلاعات اذن ظواهر شدن در موتور جستجوی تیم داده های گوگل ( Datasets ) را می‌دهد .

در ذیل یکسری مثال از گروه اطلاعات را نمونه می زنم :

یک جدول و یا این که یک فولدر CSV با کمی داده
یک تیم از جداول
یک پوشه مشتمل بر داده با یک فرمت منحصر به فرد
داده های تصاویر ضبط شده
به گفته گوگل :

هر چیزی که تحت عنوان یک تیم داده به لحاظ رسد می تواند دارای شرایط آرم گذاری Datasets باشد .

Read More