محتوا نویسی خلاقانه اولین رکن شروع یک محتوای خوب

به هنگام محتوا نویسی برای هر وبسایتی چیزی که لازم است خلاقیت سرشار شماست. چنانچه این نکته رعایت نشود شما هم به لیست صد ها محتوا نویس با مطالب کسل وارد می شوید و دیگر دست و پا زدن فایده ای ندارد.

از دست خصوصیاتی که ما بین این همه محتوای تولید شده بد و بی معنی بیداد می کند، محتوا نویسی عاری از هر گونه خلاقیت و ایده های نو است و این کپی کاری های محتوا نویسی همه و همه منشا آن خیلی بزرگتر از یک وبسایت ساده است. دوران مدرسه را به یاد بیاورید. سرکوب و کپی و کاری و هجو گویی، بدون ذره ای اموزش بهینه، این یعنی محتوا نویسی بد. عادت کردن به زندگی روزمره و دنیایی کسالت بار با پول ماهیانه ثابت، این یعنی محتوا نویسی بدون خلاقیت. بی تفکر جلو رفتن و بیهوده زندگی کردن برای هیچ و پوچ یعنی محتوا نویسی بی هدف و مشکل دار. ما به تفکر و خلاقیت نیاز داریم.

ولی در حال حاضر و اکنون که دنیای محتوا نویس ها را پیش چشمان خود می بینید این موضوع، نکته، هر آنچه که اسمش را می گذارید از ذهن خودتان پاک نکنید؛ بیهوده عمل کردن به معنای تباهی است، خلاقیت را درون خود پرورش دهید، محتوا نویسی صرفا نوشتن نیست، به طور کلی همه مقاله موضوعش نوشتن نیست، خلاقیت، خلاقیت ، از یاد نبرید. بدون پشت کار و خلاقیت زندگی برابر است با شکستی سنگین.

اگر در پس ذهنتان این می گذرد که کانتن کاری کار بلد شوید باید با خود روراست باشید و آوا های دل خود را جدی بگیرید، با اعتماد به نفس بالا به سمت خلاقیت نا متناهی شیرجه بزنید.

در نتیجه تنها لازم است اکنون به سراغ GOOGLE بروید با سرچ هر کلمه ای متوجه کوله بار عنوان های کسالت بار تکراری بشوید که سالی ماهی کسی سراغشان نمی گیرد. ترفند های ….  بهترین های …. 8 تا از …. 10 تا از …. . از خلاقیت و محتوا نوشتن نوین تنها جنازه ای بر بستر موتور جست و جوی گوگل به چشمتان می خورد.شما اولین نفر باشید . ترجمه کنید و خود را پرورش بدهید.

 

Read More